FushigiYuugi - by Satyrnet.it AULAMANGA


Doppiatori (Seiyuu)


Ecco qui i doppiatori italiani e giapponesi dell'anime di Fushigi Yuugi (quelli italiani sono relativi all'OAV, poichè la serie tv non è stata ancora prodotta nel nostro paese)

 

Doppiatore Italiano

Personaggio Doppiato

Doppiatore Giapponese

Federica De Bortoli

Miaka

Araki Kae

Barbara De Bortoli

Yui/Tama

Touma Yumi

Patrizio Prata

Tamahome

Midorikawa Hikaru

Simone D’Andrea

Chichiri

 

Massimiliano Manfredi

Hotohori

Koyasu Takehito

Debora Magnaghi

Nuriko

Sakamoto Chika

Massimiliano Alto

Tasuki

Hayashi Nobutoashi

 

Mitsukake/Tokaki

Ishii Kouji

Ilaria Stagni

Chiriko

Kawamori Tomoko

Francesco Prando

Nakago

Furusawa Tooru

Daniele Raffaeli

Amiboshi/Suboshi

Ueda Yuuji

 

Soi/Takiko

Tanaka Atsuko

 

Ashitare

Ootomo Ryuuzaburou

Maurizio Romano

Tomo

Tobita Noburo

 

Miboshi/Suzuno

Nakazawa Midori

 

Tomite

Iwanaga Testuya

 

Hikitsu

Hiyama Noboyuki

 

Subaru

Doi Miaka

 

Tatara

Yamanoi Jin

 

Giovane Tokaki/Toki

Shiga Katsuya

Solvejg D’Assunta

Taitsukun/Narratrice

Kyouda Hisako

 

Nyan Nyan

Hikami Kyoko

Stefano Crescentini

Keisuke

Miki Shin’ichirou

Fabrizio Vidale

Tetsuya

Narita Tsutomu

 

Eiken

Ogata Ken’ichi

 

Chuei

Kamei Yoshiko

 

Yuiren

Okamura Akemi

 

Giovane Hotohori

Kida Ayumi

 

Shouka

Sakakibara Yoshiko

 

Madre di Kaika [Amiboshi]

Mina Atsuko

 

Padre di Kaika [Amiboshi]

Fukua Nobuaki

 

Imperatore di Kutou

Mizuno Ryuuji

 

Madre di Miaka

Sakuma Junko

 

Madre di Yui

Watanabe Misa

 

Einosuke

Nakano Hiroshi

Ilaria Latini

Kaen

 

 

by Tamahome

 

tratto da:

  > torna in Homepage di Fushigi Yuugi